Bổ tim CoQ10 Nature Lab

1.100.000

Nature’s Lab CoQ10 + Alpha Lipoic Acid + Acetyl L-Carnitine HCl cung cấp ba chất dinh dưỡng quan trọng. Chúng cần thiết cho việc sản xuất năng lượng trong tất cả các tế bào của cơ thể. Cả ba cùng làm việc để hỗ trợ sức khoẻ của tim và nhận thức.
Mỗi 2 viên bổ sung chứa:
  • 200 mg Coenzyme Q10
  • 300 mg Alpha-Lipoic Acid
  • 500 mg Acetyl L-Carnitine HC