Cholesterol Elite – Hỗ trợ Cholesterol Hành động kép với Gạo men đỏ + Chiết xuất Tỏi già – 90 viên

Thành phần

Chiết xuất gạo men đỏ (10: 1) – 1.200mg

Chiết xuất tỏi già (10: 1) – 600mg

Inositol (như Inositol hexaniacinate) – 225mg Chiết xuất atisô (5%) – 75mg

Các thành phần khác: Viên nang rau