Viên uống chống bạc tóc Best Naturals Anti Gray Hair, 60 viên